Monthly Archives: October 2013

Cậu bé rơi nhẫn và phản ứng của đồng bọn.

Originally posted on tendrement:
Mình chưa bao giờ làm cái màn tóm tắt này trước đây, cơ mà cái sự tình này nó máu chó quá, coi mà cười muốn run rẩy người, thành thử ra đành save gif về…

Posted in Uncategorized | Leave a comment