Monthly Archives: September 2014

[Quà Tết] Sơ Luyến Anh Thì ~ First Love ~ (End)

Originally posted on Hà Ảnh Cư:
Sơ Luyến Anh Thì ~ First Love ~ 初戀櫻時 < First Love> Tác giả: Bạch Vân (白芸) Edit: Chunee & Hà Hi Thể loại: hiện đại, oan gia, thương chiến, ôn nhu công, biệt…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

haizzz

Originally posted on Live the life you love, love the life you live:
ta lại up ảnh ah~ ta cũng mún bon chen edit đam mỹ của Thích Cố, nhưng mà thật sự ta lực bất tòng tâm, văn chữ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

S – T

Originally posted on Động Màn Tơ:
S “Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ Sa Lạp-Sa Lậu Complete Sama, Cầu Tiếp Kịch Complete Sa Mạc Phong Bạo Complete Sa Trư Cải Tạo Kế Họa Drop Sách Cốt Nhập Phúc Sách Đạn Tinh Anh…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ly hôn – Hoài Thượng [Văn án + Mục lục]

Originally posted on Fear:
LY HÔN Tác giả: Hoài Thượng Chuyển ngữ: Fear (với sự giúp đỡ của QT, GG translate) Thể loại: cường công cường thụ, oan gia vui vẻ, ngược luyến tình thâm, giới giải trí. Độ dài:…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

angel of mine

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

This ship sails itself

Posted in Uncategorized | Tagged | 4 Comments

I saw an angel

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment