Monthly Archives: November 2014

[Tổng hợp] Đam mỹ Niên hạ/Đại thúc thụ

Originally posted on Magic Bean:
MỤC LỤC TỔNG HỢP ĐAM MỸ NIÊN HẠ (Hình ảnh chỉ mang t/c minh họa) “Niên thượng” : công lớn tuổi hơn thụ, “niên hạ” : công nhỏ hơn thụ. “Đại thúc thụ” – từ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment